Linux Dosya Sistemi Hiyerarşisi

Bugün sizlere ilk linux kategorimize ait olacak konuyu: Linux dosya sistemi hiyerarşisi veya linux dosya sistemi yapısından bahsedeceğim.

Linuxun kullandığı dosya sistemi, dizinler, kapsadıkları dosyalardan ve çok kısa olarak görevlendirilmelerini anlatacağım. Linux’da, Unix’de bulunduğu gibi ” Tekil Hiyerarşik Klasör Yapısı “nı benimsemiştir. Yani sistem kök dizini olarak ifade edilen ” / ” simgesi ile başlar ve dallanıp budaklanır 🙂 Herhangi bir dosya ya da dizin bilgileri önce kök dizinden yani / başlar ve sonrasında o dosya ya da dizine gidilmesi gerekir ki yine bunların arasına / işareti konulur.

Linux dağıtımların çoğu genellikle aynı hiyerarşide bulunur ki farklı oldukları takdir de geliştiriciler hatta kullanıcılar için oldukça zor olacağı kanısı vardır.

*** DİKKAT : Linux küçük-büyük harf duyarlılığına sahiptir. Örnek ” Yeni ” ” yeni ” YENİ ” isimli oluşturduğumuz 3 klasörde birbirlerinden farklıdır. Hatta komut yazarken bile ” ls -a ” ile ” ls -A ” çok farklı şeylerdir. Hatırlamakta fayda var 🙂

*** DİKKAT 2 : Linux’da dosyalar ilgili klasörlere dağılır yani windows da olduğu gibi program files adı altında tek klasörde tutmaz.

Şimdi gelelim kök dizinimizde gelen temel klasörler nedir ve kısaca bahsedelim.

 • /

Her dosya ve dizin ” / ” kök dizini altında başlar. Ve sadece root kullanıcısı bu dizin altında yazmaya yetkilidir. /root dizini ile karıştırılmaması gerekir !

 • /bin

Genel ve en yaygın linux komutlarının çalıştırılabilir dosyalarının olduğu dizindir. Kısaca sistemin açılışını ve kontrolü için gerekli komutlardır.

Örnek : ls, ping, grep, cp..

 • /sbin

Bin dizininde ki gibi bu dizinde de çalıştırılabilir dosyaları tutar.

Bin dizininden farkı ise burada bulunan çalıştırılabilir dosyalar genelde sistem yöneticileri tarafından kullanılır.

Örnek : reboot, fdisk, ifconfig, swapon..

 • /etc

Linux bir vücuda benzetecek olsaydık etc klasörünü sinir sisteminin merkezi olarak ifade etmemiz yanlış olmazdı. Yani kısaca sistem biçimlendirme dosyalarını ( konfigürasyon ) barındırır.

Bu dizinde ” /etc ” kurulumunu yaptığımız programların veya scriptleri başlatma ve durdurma betikleri de yer alır.

Örnek : /etc/apache.conf, /etc/resolv.conf..

 • /dev

Linux’da her şeyin bir dosya olduğunu biliriz ki donanım aygıtlarıda bir dosyadır. SB girişleri, CD-ROM’lar ve ya depolama ortamları gibi bütün aygıtlar /dev klasörü altında tutulur.

Örnek: /dev/null, /dev/tty1..

 • /proc

Bir bilgi alma merkezi desek yanlış olmaz sanırım. Donanım yapılarıyla ilgili bilgileri içeren kısımdır.

Bu dizin sadece okunabilir ve içerisinde bulunan bilgiler devamlı değişir.

Örnek : cat /proc/cpuinfo komutu ile işlemcinizin özelliklerine ulaşabilirsiniz.

 • /var

İçeriğinin boyutu giderek artması beklenen dosyalar içerir genellikle.

Örnek : /var/log, /var/lib..

 • /tmp

Geçici dosyalar içindir. Genellikle işletim sistemi ( linux ) yeniden başladığında içerisindeki dosyalar silinir.

Fakat elle silmeyi genellikle önermezler. Örnek vermek gerekirse açık bir soket dosyasını program çalışırken silerseniz büyük olasılıkla sorun çıkartabilirsiniz.

 • /usr

Yüklenilen programlar genellikle bu dizinde yer alır. Yani kullanıcıların yükleyip kullandığı programlara ait dosyalar, dökümanlar ve ya kütüphaneler burada yer alır.

En kalabalık dizinlerden bir tanesidir.

 • /home

Tüm linux kullanıcıların ya da göz aşinası olanların bildiği gibi kullanıcıların kişisel dosyalarını sakladığı dizindir. Web sitesi sunucunuz var ise /home dizininin altında dosyaları yer alır.

 • /boot

İşletim sisteminin yüklenme evresidir diyebiliriz. Yani sistemin ayağa kalkması için gerekli dosyaları barındırır.

Linux çekirdeğine ait initrd, grub, vmlinux dosyaları burada yer alır.

 • /lib

Paylaşılan kütüphane ve çekirdek modülleri bu klasörde yer alır.

 • /opt

Linux işletim sisteminden bağımsız olan yani sistem için zorunlu olmayan 3. parti programlar burada yer alır. Örneğin “Google Earth” default olarak bu dizine kurulur.

 • /mnt

Sistem yöneticilerinin dosya sistemlerini bağladığı geçici dizindir.

 • /media

İsminden de anlaşılacağı gibi çıkarılabilir cihazlar için geçici bağlantı dizinidir. /media/usb vb..

 • /srv

Sistem tarafından bir hizmet sunuluyorsa onun verilerini tutar.

Örnek : FTP sunucusu tarafından sunulan veriler burada yer alır.

10 thoughts on “Linux Dosya Sistemi Hiyerarşisi

 1. Reading your article has greatly helped me, and I agree with you. But I still have some questions. Can you help me? I will pay attention to your answer. thank you.

 2. The CBD SEO Workings delivers top-notch services pro businesses in the thriving CBD industry. With a tactical propose to to Search Appliance Optimization (SEO), they cannabis seo dominate in enhancing online visibility and driving living traffic. Their expertise lies in tailoring SEO strategies specifically in the interest of CBD companies, navigating the unique challenges of this niche market. Through extensive keyword investigating, theme optimization, and link-building tactics, they effectively upwards search rankings, ensuring clients stand out of pocket amidst competition. Their group’s hallowing to staying updated with enterprise trends and search locomotive algorithms ensures a dynamic and junk approach. The CBD SEO Instrumentality’s commitment to transparency and patient communication fosters trust and reliability. Inclusive, their specialized services pamper to the noticeable needs of CBD businesses, making them a valuable fellow-dancer in navigating the digital scene within this competitive market.

 3. I gave https://www.cornbreadhemp.com/products/cbd-sleep-gummies a prove for the first time, and I’m amazed! They tasted smashing and provided a sense of calmness and relaxation. My importance melted away, and I slept better too. These gummies are a game-changer an eye to me, and I highly put forward them to anyone seeking appropriate emphasis alleviation and well-advised sleep.

 4. I’m in attraction with the cbd products and organic natural face mask ! The serum gave my epidermis a youthful help, and the lip balm kept my lips hydrated all day. Eloquent I’m using unsullied, natural products makes me feel great. These are in the present climate my must-haves for a fresh and nourished look!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir