Python İle Sözlük Yapma

Bugün python programlama dili ile ilk blog yazımı paylaşmak için buradayım. Basit bir şekilde – temel python derslerini izledikten sonra- python ile sözlük yapma konumuzu işleyeceğiz. Böylelikle kolay bir biçimde temel python değerlerini kullanmayı öğreneceksiniz ve bir proje ile bunu geliştireceksiniz.

Hemen bir sözlük tanımlayalım ve türkçe anlamlarını yazalım. Sözlüğümün ismini : “dictionary” yapacağım.

dictionary ={
  "this": "Bu, şu",
  "is": "olmak",
  "a": "Bir",
  "book": "Kitap",
  "pen": "Kalem"
}

Sözlüğümüzü tanımladıktan sonra kullanıcıdan hemen bir cümle alalım ki onun kelimelerini tek tek Türkçe’ye çevirelim.

dictionary ={
  "this": "Bu, şu",
  "is": "olmak",
  "a": "Bir",
  "book": "Kitap",
  "pen": "Kalem"
}

sentence = input("Bir cümle giriniz: ")

Kullanıcıdan cümlemizi aldıktan sonra bu cümleyi tek tek kelimelerine ayırmamız gerekiyor ki tek tek anlamlarına erişebilelim. Burada “words” adında cümlede kullanılan kelimelerin içerdiği bir liste oluşturacağım. Bunu da .split ile yapacağım.

Split Fonksiyonu Neydi ?

Bir cümle içerisinde boşluk ile ayrılan değerleri bir liste şeklinde sunan fonksiyonun ismiydi.

dictionary ={
  "this": "Bu, şu",
  "is": "olmak",
  "a": "Bir",
  "book": "Kitap",
  "pen": "Kalem"
}

sentence = input("Bir cümle giriniz: ")

words = sentence.split()

Şimdi ise bir for döngüsü ile words içerisindeki kelimeleri alalım ve anlamlarını bulalım. Ardından worldMeaning adında bir değişken oluşturup onu ekrana basalım.

Anlamını bulamadığı kelimelerinde “ANLAMI BULUNMADI” diye uyarı vermeyi unutmayalım.

dictionary ={
  "this": "Bu, şu",
  "is": "olmak",
  "a": "Bir",
  "book": "Kitap",
  "pen": "Kalem"
}

sentence = input("Bir cümle giriniz: ")

words = sentence.split()

for word in words:
  worldMeaning = dictionary.get(word, "ANLAMI BULUNAMADI")
  print(f'{word} : {worldMeaning}')

Hemen bir not düşelim. Eğer cümleye büyük harf ile başlarsanız örnek : “This” ile anlamını bulamayacaktır. Bunun için kelimeleri split() ile ayırmaya başlarken otomatik hepsini küçük harfe dönüştürecek lower() fonksiyonunu kullanalım. Yani :

words = sentence.split() yeni hali words = sentence.lower().split() olmalıdır !

En son olarak kullanıcıdan ard ard a cümle almak için tüm kodlarımızı bir while döngüsü ile True döndürmemiz ardından enter tuşu ile programı durdurmayı sağlamak için

while True:

  if sentence == "":
    break

Kodumuzu da aktif yaparak scriptimizi bitirebiliriz..

Son Hali :

dictionary ={
  "this": "Bu, şu",
  "is": "olmak",
  "a": "Bir",
  "book": "Kitap",
  "pen": "Kalem"
}
while True:
  sentence = input("Bir Cümle Giriniz: (ÇIKMAK İÇİN ENTERE BASINIZ) : ")

  if sentence == "":
    break

  words = sentence.lower().split()

  for word in words:
    ekranayazdir = dictionary.get(word, "ANLAMI BULUNAMADI")
    print(f'{word} : {ekranayazdir}')

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir